AKTUELT

Bygge bro mellom partene

Bygge bro mellom partene

Av Henrik Sundt.   Denne artikkelen tar for seg noen av betraktningene man bør gjøre seg og metodene man kan benytte seg av,  for å bygge bro mellom to parter som i forbindelse med salg av en virksomhet står litt fra hverandre. Selvsagt handler det om at begge...

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi

Av Henrik Sundt. Da spenningen rundt unionsoppløsningen i 1905 var på sitt mest intense, sies det at den ustanselige rikssynseren og dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnson telegraferte følgende til statsminister Christian Michelsen: ”Nu gælder det at holde sammen”....

Avtaler som inngås: LOI – NDA – SPA – SHA

Avtaler som inngås: LOI – NDA – SPA – SHA

Av Henrik Sundt. Underveis i en salgsprosess inngås det flere avtaler som danner det rettslige grunnlaget for transaksjonen, og som beskriver partenes rettigheter og forpliktelser både før og etter avtaleinngåelsen. Stort sett er de fleste avtalene som inngås...

Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Hvorfor investere i unoterte aksjer?

Hva er unoterte aksjer? Du lurer kanskje først og fremst på hva unoterte aksjer er? Unoterte aksjer er aksjer som ikke kan kjøpes og selges på en offentlig markedsplass som for eksempel Oslo Børs eller Nasdaq. Likevel finnes det nå flere forskjellige...

Auksjonsprinsippet lenge leve

Auksjonsprinsippet lenge leve

Av Henrik Sundt. Du eier en bolig, men har nå bestemt deg for å selge den. Barna har for lengst flyttet ut – eller kanskje var det ektefellen som dro? – og det er på tide å skalere ned og forenkle tilværelsen litt. I en slik situasjon er det vel ingen som er i tvil om...

Verdier og vurderinger; Litt om metoder og multipler (2)

Verdier og vurderinger; Litt om metoder og multipler (2)

Av Henrik Sundt. Denne artikkelen er del to om temaet verdier og verdivurderinger. I forrige del så vi på metodikken bak verdsettelse av en virksomhet, og hvordan man beregner et såkalt normalresultat. Hvilken multippel skal man så gange et normalresultat med for å få...

Verdier og vurderinger; Litt om metoder og multipler (1)

Verdier og vurderinger; Litt om metoder og multipler (1)

Av Henrik Sundt. En verdivurdering eller –estimat er på mange måter både en ”mini-due diligence” og en syretest på selgers bakkekontakt. En gjennomgang av virksomheten gjort av eksterne folk vil ofte kunne avdekke forhold som bør endres eller forbedres. På denne måten...

Fornuft og følelser

Fornuft og følelser

Av Henrik Sundt. Overskriften er inspirert av Jane Austen’s roman «Sense and Sensibility» som er blitt filmatisert en rekke ganger, der versjonen fra 1995 med bl.a. Emma Thompson, Kate Winslet og Hugh Grant kanskje er den mest kjente. Boken topper neppe nattbordene...