HVA VI GJØR

Tjenester

Eierskifte | M&A

 • Bedriftsmegling
 • Management buyouts
 • Fusjoner
 • Spin-off/fisjoner
 • Verdivurdering

Verdiutvikling

 • Strategisk rådgivning
 • Forretningsutvikling
 • Omstilling
 • Kapitalstruktur
 • Interimledelse

Finansiering

 • Emisjoner
 • Crowdfunding
 • Eiendomsfinansiering
 • Nedsalgsprogram
 • Lån og obligasjoner

Aktivt eierskap

  • Investor
  • Styrearbeid
  • Nettverk
  • Verdiutvikling

Acquisitions in Norway

  • Search for acquisition targets
  • Assist with negotiations
  • Assist portfolio companies
  • Board membership
  • Further scouting

Investornettverk

  • Community for investorer
  • Kvalitetssikrede selskaper
  • Gode investeringsmuligheter
  • Bygge investornettverk
  • Arrangementer