OM OSS

HVEM ER VI?

JARLSBERG PARTNERS

Jarlsberg Partners er en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med et erfarent team. Partnerne har 20+ års gjennomsnittlig erfaring som finansielle rådgivere til bedriftseiere.

 

 TEAMET

Erfarent team med bred erfaring innen bedriftsledelse, finans og verdiutvikling

Jan Wessel Bratterud, Partner

Jan Wessel Bratterud, Partner

+47 916 48 411 / [email protected]

15+ års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups. Lang internasjonal erfaring og har jobbet med kunder i mer enn 30 land. NMH, Oslo.

Roar Aasvang, Partner

Roar Aasvang, Partner

+47 913 20 493 / [email protected]

20 års erfaring fra IT-markedet i Skandinavia. Gründer og leder for flere konsulent- og programvareselskap. Administrerende direktør for Exense ASA, et børsnotert IT-selskap fra 2000-2007. MSc, Trondheim og BA Oslo.

Joar Langeland, Partner

Joar Langeland, Partner

+47 484 06 062 / [email protected]

Erfaren rådgiver og toppleder med 30+ års internasjonal erfaring fra nordiske banker. Spesialist på finansiell regulering, compliance og risikostyring. MBA, Oslo.

Henrik Sundt, Rådgiver

Henrik Sundt, Rådgiver

+47 907 60 477 / [email protected]

12 års M&A-erfaring som kjøper, selger og rådgiver. Medgründer av hedgefondet WarrenWicklund Multistrategy ASA og gründer av Eiger Corporate AS, et uavhengig rådgivingsselskap innen M&A. Siv.øk./Dipl-Kaufmann fra Norges Handelshøyskole og Universität Mannheim (Tyskland).

Nicolay Ingebretsen, Rådgiver

Nicolay Ingebretsen, Rådgiver

+47 936 93 559 / [email protected]

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB- markedet med fokus på innovative løsninger for finansiering og verdiutvikling for bedrifter. God forståelse for finansiell innovasjon, forretningsmodeller og strategi. Tidligere erfaring fra logistikk- og inkassobransjen. Økonom, USN.
Martin Kolbrek, Rådgiver

Martin Kolbrek, Rådgiver

+47 950 23 017 / [email protected]

5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB-markedet innenfor kapitalanskaffelse og verdiutvikling i virksomheter. God forståelse for forretningsmodeller, og ferdigheter i å analysere og vurdere strategiske utfordringer i innovasjon-og entreprenørskapsprosesser. Økonom, USN.

Håkan Martin Nordqvist , Rådgiver

Håkan Martin Nordqvist , Rådgiver

+47 920 240 82 / [email protected]

Industrial Engineer, Chalmers and Handels Göteborg, studies in Seattle. Biz.Dev. Wallenberg group. Founder Weibull M&A company in Norway, performed over 200 transactions over 20 years. Co-founder Vega Software CRM system. Assisting international PE-companies such as Priveq with M&A activities in Norway.

Gøran Hauptmann, Rådgiver

Gøran Hauptmann, Rådgiver

+47 917 70 700 / [email protected]

xxxxxx

VÅR HISTORIE

Jarlsberg Partners ble etablert i 2005 som Jarlsberg Capital Partners og startet sin virksomhet som en uavhengig og partnereid finansiell rådgiver med fokus på bedriftsmegling – ren rådgivning i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter. Noen år senere skiftet selskapet navn til Jarlsberg Partners, og det innledet en periode der selskapet hovedsaklig fokuserte på verdiutvikling av selskaper. Strategisk rådgivning og aktivt eierskap for å maksimalisere verdien på bedriftene. 

I 2020 utvidet selskapet sin virksomhet, og økte fokuset på kapitalinnhenting. Bakgrunnen var samarbeidet med verdipapirforetaket Privanet som ga tilgang til konsesjonsbelagte tjenester, samt samarbeidet med Finova som var et ledende rådgivningsselskap innen crowdfunding og innovative løsninger for finansiering. Gjennom sine mange år har selskapet bygget opp et robust team med mye erfaring og kunnskap innenfor tjenesteområdene, og er godt rustet for videre vekst.

År i drift

Fornøyde kunder

Rådgivere