JarlSBERG PARTNERS AS

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som blir behandlet av Jarlsberg Partners AS (i det følgende omtalt som «JP» eller «vi»).

JP er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvordan JP behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

 1. Behandlingsansvarlig

JP er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Dette gjelder også der JP mottar personopplysninger i forbindelse med oppdrag som går inn i selskapets virksomhet. JP vil kun unntaksvis behandle personopplysninger som en databehandler og egen avtale som regulerer partenes rettigheter og plikter vil i så fall inngås.

Kontaktinformasjonen til Jarlsberg Partners er:

Adresse: Raveien 205, 3184 Borre
E-post: [email protected]
Organisasjonsnummer: 988 864 560

 1. Hvilke personopplysninger behandles og hva brukes de til?

I forbindelse med JPs utførelse av kundeoppdrag, herunder etablering og administrering av kundeforhold, vil JP samle inn og behandle personopplysninger til følgelig aktiviteter. Vi behandler personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for formål knyttet til JPs berettigede interesse, det inkluderer:

 • Kundekontroll
 • Administrering av klientforhold
 • Fakturering
 • Drift av IT
 • Oppbevaring og arkivering

JP samler inn og behandler blant annet følgende personopplysninger:

Kontaktinformasjon: Dette inkluderer navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel, tilknyttet selskap.

2.1Leverandører og samarbeidspartnere

Vi vil behandle personopplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og samarbeidspartnere. De personopplysninger som vil bli behandlet er kontaktinformasjon og annen informasjon som anses nødvendig for å kunne besvare henvendelser, eller for å inngå eller oppfylle avtaler.

For privatpersoner vil behandlingsgrunnlaget være avtale. Der leverandør eller samarbeidspartner er et selskap behandles personopplysninger ut fra JPs berettigede interesse. Denne berettigede interessen er behovet for å kunne ha dialog i forbindelse med avtalen.

2.2 Utsendelse av nyhetsbrev, informasjon om kurs, foredrag og arrangementer mv.

Når du registrerer deg som mottaker av nyhetsbrev og invitasjoner mv. via vår nettside må du oppgi e-post, fornavn, etternavn og firma/arbeidsgiver eller universitet. Du kan også velge hvilke markeds- og kompetanseområder du er interessert i. Personopplysningene vil bli brukt til utsendelse av nyhetsbrev, informasjon om kurs, foredrag og andre oppdateringer per e-post.

Det er også mulig å melde seg på aktuelle seminarer og arrangementer via nettsiden samt ved å følge lenker på JPs Facebook- og LinkedIn-profil. Ved registrering må du oppgi fornavn, etternavn, e-post og selskap/arbeidsgiver eller universitet dersom du er student. Disse personopplysningene benyttes til å bekrefte din påmelding og for å invitere deg til andre aktuelle seminarer og arrangementer, samt oppfølging i forbindelse med slike arrangementer. I invitasjonen blir det informert om at du (om du melder deg på) vil motta en e-post i etterkant av seminaret/arrangementet der du blir bedt om å evaluere dette på anonym basis. Evalueringen omfatter noen enkle spørsmål, blant annet om hva du synes om seminaret/arrangementet og gjennomføringen av dette. Det er frivillig om du ønsker å besvare undersøkelsen.

Vi vil også kunne benytte din kontaktinformasjon til å sende deg nyhetsbrev, informasjon om kurs, foredrag og arrangementer til deg eller din arbeidsgiver eller det på annen måte foreligger en annen naturlig relasjon.

Behandlingsgrunnlaget er enten JPs berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til klienter og forbindelser for å informere om nyheter og arrangementer eller samtykke fra adressaten.

Mottakere av våre nyhetsbrev og andre utsendelser kan til enhver tid gi beskjed om at ytterligere utsendelser ikke ønskes mottatt. Ved ønske om at vi skal avslutte utsendelse til deg, kan du benytte en link til et avmeldingsskjema nederst i nyhetsbrevet/invitasjonen for å reservere deg mot fremtidige utsendelser. Det er også mulig å melde seg av et nyhetsbrev for et spesielt markeds- og kompetanseområde, ved å benytte en annen link nederst i utsendelsen.

2.3 Administrering av nettside og bruk av informasjonskapsler

JP benytter analyseverktøyet Google Analytics, som igjen bruker informasjonskapsler (cookies) som er plassert på vår nettside. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres i din nettleser når du åpner en nettside. Det betyr at når du besøker vår nettside, vil din IP-adresse bli registrert for at vi skal få informasjon om trafikk og bruksmønstre på nettsiden, men vi vil ikke bruke denne informasjonen til å identifisere deg. Din IP-adresse anonymiseres før informasjon lagres og benyttes for å utarbeide statistikk som blant annet benyttes til å utvikle og forbedre nettsiden.

Opplysninger som samles inn gjennom Google Analytics er lagret på Googles servere i USA. Google regnes som en databehandler og er tilsluttet Privacy Shield.

Behandlingsgrunnlaget for å registrere IP-adresse før den anonymiseres er JPs berettigede interesse i å sikre optimal drift av nettsiden.

Bruk av informasjonskapsler krever ditt samtykke. Forhåndsinnstilling i nettleser om at du som bruker aksepterer informasjonskapsler anses som et samtykke. Du kan når som helst endre innstillingene i nettleseren din dersom du ikke ønsker å akseptere en informasjonskapsel. For mer informasjon om informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene i nettleseren, se https://nettvett.no/informasjonskapsler/.

 1. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED

3.1 Databehandlere

JP vil kun dele dine personopplysninger med tredjeparter dersom disse leverer tjenester innen drift, vedlikehold og andre tekniske løsninger til JP. For å sikre dine rettigheter har vi inngått databehandleravtaler med disse som blant annet innebærer at dine personopplysninger ikke kan brukes for andre formål enn det vi har avtalt med deg.

Vår bruk av databehandlere vil kunne innebære at dine personopplysninger blir overført til databehandlere som befinner seg i land utenfor EU/EØS. Det innebærer at personopplysninger kan overføres til et land med et regelverk som ikke gir samme grad av beskyttelse av personopplysninger som reglene i Norge. For å sikre ditt personvern vil slik overføring kun skje i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen, for eksempel via kontraktsfestede ordninger godkjent under GDPR.

3.2 Andre tredjeparter

JP vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre med mindre vi har et lovlig grunnlag for en slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag er dersom du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å utføre oppdraget, eller fordi vi etter lov er pålagt til å utlevere informasjon. Dersom mottakeren befinner seg i land utenfor EU/EØS, vil utlevering kun skje på lovlig grunnlag.

 1. Dine rettigheter

Du har, med visse forbehold, rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet dersom visse forutsetninger er til stedet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene og når disse kan gjøres gjeldende på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

JP benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering.

Dersom vårt behandlingsgrunnlag er begrunnet i ditt samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake ved å kontakte JP på følgende e-postadresse: [email protected]

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende, ta kontakt på e-post til: [email protected]

Dersom du mener at vi bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på bakgrunn av ditt samtykke slettes når samtykket trekkes tilbake. Hvis behandlingsgrunnlaget er vår berettigede interesse, vil personopplysningene bli slettet når slik berettiget interesse ikke lenger foreligger. Opplysninger som er lagret i henhold til lovpålagte forpliktelser slettes når plikten opphører. Typiske eksempler på dette er oppbevaringsplikten etter hvitvaskingslovgivningen og bokføringslovgivningen.

Saksdokumenter vil bli oppbevart så lenge JP anser det relevant, normalt 25 år. Denne lagringstiden er vurdert som nødvendig av hensyn til klient og JPs berettigede interesse i å kunne gå tilbake i eldre saksinformasjon som kan ha betydning for pågående tvister eller sakshåndtering.

 1. JPs profiler i sosiale medier

JP har registrert brukerprofil i følgende sosiale medier:

Facebook
Instagram 
LinkedIn
YouTube 

JPs brukerprofiler er opprettet i henhold til brukervilkårene hos de aktuelle sosiale medier. JP behandler personopplysninger i henhold til de vilkår som til enhver tid er fastsatt av den enkelte plattform og i samsvar med personvernreglene.

De sosiale mediene bruker informasjonskapsler når du benytter deres tjenester. Informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og hvordan disse benyttes av de respektive sosiale medier fremgår av deres personvernerklæringer.

 1. Tiltak for å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger

JP er opptatt av at uberettigede ikke får tilgang til dine personopplysninger. JP benytter derfor flere former for sikkerhetsteknologi som sørger for en god beskyttelse mot uautorisert tilgang og misbruk av dine personopplysninger. JP har også etablert interne rutiner for å sikre ditt personvern.

 1. Ansvarsfraskrivelse mv.

Innholdet på disse nettsidene er kun ment som generell informasjon.

 1. Bruk av informasjon fra nettsidene

Kopiering og tilgjengeliggjøring av informasjon på disse nettsidene krever skriftlig samtykke fra JP.

 1. Kontakt ved eventuelle spørsmål

Dersom du har spørsmål om JPs behandling av personopplysninger, eventuelle endringer mv. kan du alltid kontakte JP direkte på e-post: [email protected]