VERDIUTVIKLING

Verdiutvikling

Finansiell rådgivning

Vi tilbyr diskret og fortrolig finansiell rådgivning til eiere, styrer og ledergrupper.

  • Strategi og forretningsutviking
  • Omstilling og restrukturering
  • Kapitalstrukturapital
  • Markedsanalyse
  • Verdivurdering
  • Management-for-hire

Strategisk rådgivning

Kapitaloptimalisering

Jarlsberg Partners tilbyr strategisk rådgivning ved restrukturering av selskapsstrukturer og kapitaloptimalisering. Vi bistår med å ta strategisk riktige beslutninger.

  • Strategiske utfordringen
  • Prosesstyring
  • Finne gode løsningsalternativer
  • Strategisk partnersøk